Homoseksualiteit, een gevaar voor je leven…

Ik mijmer over het nieuws van 23 oktober j.l. over Irakeese mannen die belaagd werden naar aanleiding van een anoniem interview bij Nieuwsuur. Het betrof twee homoseksuele vluchtelingen uit de noodopvang in Apeldoorn. Zij vertelden in het interview, dat zij homodiscriminatie ondervonden in de opvang. Vervolgens werden ze toch herkent en in ieder geval lastig gevallen in de opvang.

De problemen die mensen met een homoseksuele geaardheid in Irak ondervinden zijn heel andere dan die van de grote groep vluchtelingen die in de opvang zijn ondergebracht. Los van oorlog, en andere problemen in het land, worden mensen met een LHTB geaardheid nergens en door niemand geaccepteerd. Vaak door familie verstoten en alleen ondergrondse ‘openheid’ met gevaar voor eigen leven. Geen openlijke voor of tegenstanders. Mensen kunnen vaak zelf niet eens accepteren met dit lot te zijn geboren. In Nederland komt dat ook voor, laat staan in Irak. Waar vrouwenbesnijdenis, stenigen en eerwraak gewoon nog bestaat. LHTB’s zijn zondaars en zijn een schandvlek voor de familie en de natie.

Wat moet het vreselijk zijn om geboren te worden in een gezin, in een omgeving, een land waar je niet geaccepteerd wordt om wie je bent. Iets wat onveranderlijk is, waar je zelf geen keus in hebt gehad.
Tofik Dibi gisteren bij DWDD: “Als je jezelf nooit herkent in een ander. Opgroeien in een wereld, waarin je jezelf nooit ziet in films, in series, in boeken, in liedjes. Je ziet jezelf nooit in je familie, in je omgeving. Als je jezelf nooit herkent in een ander, dan ga je twijfelen aan jezelf. Dan ga je denken dat je niet kan bestaan.”

Hier in Nederland kun je je met je LHTB geaardheid nog openlijk omringen door mensen die je liefhebben en wel accepteren. Gek doen bij de gaypride en als je wilt oogkleppen opdoen voor de mensen die niet tolerant zijn, maar in ieder geval wettelijk gezien geacht worden je met respect te behandelen. Ik denk dat het voor LHTB’s in Nederland zeker ook niet altijd even eenvoudig is. Programma’s als ‘uit de kast’, doen het goed. Maar er is geen direct gevaar voor je leven…

Volgens een thematisch ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de situatie van LHBT’s is het nergens in Irak mogelijk om openlijk homoseksueel te zijn zonder gevaar te lopen. Op homoseksualiteit rust een groot taboe in de Iraakse cultuur. Hierdoor dreigen structurele discriminatie en geweld, zoals eerwraak. Er is in sommige delen van Irak zelfs sprake van gericht geweld door milities tegen LHBT’s. De autoriteiten nemen meestal geen maatregelen om discriminatie en discriminatoir geweld tegen LHBT’s tegen te gaan. Hierdoor is sprake van vervolging als bedoeld in het Vluchtelingenverdrag van Genève.

Hier in Nederland op zoek naar acceptatie en bescherming voor wie zij zijn, worden ze bureaucratisch in een soortgelijke mini gemeenschap geplaatst.
Buiten dat het gewoon stom te noemen is dat de mannen na het interview toch herkent werden, vraag ik me af hoe het mogelijk is dat niemand deze escalatie heeft voorzien.
Groen-Links komt de dag erna, als mosterd na de maaltijd, met vragen voor college van burgermeester en wethouders om de positie van (seksuele) minderheden in de noodopvang te verbeteren. Is het nu werkelijk het plan om deze kleine mini maatschappij in snel-tempo te gaan hervormen? Een hervorming waar de Westerse maatschappij nog niet eens klaar mee is. Er zijn zelfs nog te veel Europese landen waar mensen met een LHBT geaardheid (nog) niet geaccepteerd worden. Ook in Nederland zelf en dus ook in het Apeldoornse is de tolerantie bij sommige mensen ver te zoeken.

De desbetreffende mannen zijn inmiddels vertrokken uit de opvang, op zoek naar een veiligere plek. Maar omdat het zo’n kleine minderheid betreft, moet het toch mogelijk zijn om buiten de standaard opvang voor vluchtelingen, hiervoor juist DE organisaties in te zetten die van nature en liefdevol die acceptatie en bescherming bieden voor mensen met een LHBT geaardheid? Laat men daar nou eens het politieke brein over breken!

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

2 thoughts on “Homoseksualiteit, een gevaar voor je leven…

  1. Het kan alleen maar verbeteren, dat wanneer zulke zaken aan het licht komen er hard tegen opgetreden wordt. Men moet zich realiseren dat we een tolerant land zijn voor nieuwkomers en mensen die hier al lang zijn Men dient onze normen en waarden te respecteren. Geweld is nooit een optie. Als de politiek alleen maar blijft toekijken zal het alleen maar erger worden.
    Religie vanuit welke hoek dan ook mag nooit boven onze grondwet staan. Waar we heel zuinig mee om moeten gaan.

    View Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *